Shkenca e kënetës që i tërhoqi udhëtarët në dënimin e tyre - dhe frymëzoi Jack-O'-Lantern

Dhe çoi në një nga eksperimentet e para shkencore amerikane.

Metani (CH4) gjithashtu quhet Marsh Gas ose Ignis Fatuus, duke shkaktuar një dritë vallëzimi në tokë me moçal të njohur si Will-o-the-Wisp ose Jack-o-Lantern. Vëzhguar 1811. Ilustrim: Arkivi i Historisë Universale / UIG përmes Getty Images

Nga Benji Jones

Në kohërat e vjetra, siç shkon legjenda, udhëtarët që bredhin pranë një kënetë do të shohin ndezjen e një drite në distancë dhe do ta ngatërronin atë me shkëlqimin e një qiri nga një shtëpi larg. Por ...