'Rrjedhat e fantazmave' të Tingullit Supernatural, por ndikimi i tyre në shëndetin tuaj është shumë i vërtetë

Zhvilluesit varrosën rrjedhat tona. Aboutshtë koha që i zhvarrosim ato.

Foto: Jeffrey Wegrzyn

Nga Bryan O'Donnell

Brynn O'Donnell është një shkencëtar i ekosistemit të ujërave të ëmbla, me fokus në biogjeokiminë urbane. Ajo gjithashtu beson në rëndësinë e arritjes së shkencës, dhe e praktikon këtë përmes…