Zero absolute është 0K

Shkencëtarët viktorianë përpiqen të arrijnë dhe kuptojnë universin e ftohtë, jashtëzakonisht të zgjuar nga mendja, në Absolut Zero.

Nga Alan Bellows

Pranë zemrës së Skocisë shtrihet një moral i madh i njohur si Dullatur Bog. Uji rrjedh nga këto hektarë të lagështuar dhe bashkësi në burimet e një lumi që përshkon nëpër…